Let’s Kids Self Defense


Kids Self Defense is een les, waarbij de kinderen leren om voor zichzelf durven op te komen en weten hoe ze zichzelf kunnen verweren.
Hierbij word de les opgedeeld in 2 delen. Deel 1 bestaat uit het praktische gedeelte en deel 2 bestaat uit het sociale gedeelte. Bij het praktische gedeelte word er voornamelijk aandacht besteed aan de technieken zoals, schoppen en slaan. Bij het sociale gedeelte, wordt er veel aandacht gegeven aan eigen ervaringen, problemen die voorkomen op bijv. school en hoe daar mee om te gaan.
Tijdens deze les staan de aspecten: “Respect” en “vertrouwen” bovenaan.
Wij vinden het heel belangrijk dat, een kind durft om “nee” te zeggen, zijn/haar grens aan durft te geven en zelfvertrouwen krijgt d.m.v. te weten wat ze hebben geleerd en weten wat ze kunnen.

  • Dit is een website van Digiwebsite