Kinderfysiotherapie


Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de omgevingseisen te voldoen.

 

Vergoeding

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen en de daaropvolgende 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Er is geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.

 

Aanmelden

Wanneer uw kind wordt aangemeld volgt er een intake. Door middel van observatie, onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren of aandoening van uw kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met u en stelt een behandelplan op. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar NAW en verzekeringsgegevens en indien van toepassing de verwijsbrief.

  • Dit is een website van Digiwebsite